Caseta de direcție – constructie și funcționare

Casetă de direcție

Casetă de direcție

Ce este Caseta de direcție?

 

Casetă de direcție
Casetă de direcție
 • 1.Carcasa 
 • 2.Carcasa cilindrului 
 • 3.Cremaliera 
 • 4.Piston
 • 5.Pinion 
 • 6.Bara de torsiune 
 • 7.Corpul valvei
 • 8.Bucsa de control 
 • 9.Bieleta 
 • 10.Alimentarea cu ulei a canelurilor radiale 
 • 11.Alimentarea cu ulei a canelurilor 
 • 12.Marginea alimentarii cu ulei 
 • 13.Caneluri axiale 
 • 14.Canelurile de retur al uleiului
 • 15.Muchia canalului de retur ulei din caneluri 
 • 16.Camera de retur a uleiului 
 • 17.Caneluri radiale
 • 18.Caneluri radiale 
 • 19.Valva refulare presi­une si limitare debit 
 • 20.Pompa servodirectie 21.Rezervor pentru lichidul hidraulic al cilindrilor

 

 

Caseta de directie electro-hidraulica (EHPS)

Beneficiile sistemului electro-hidraulic

 

De obicei, motorul menține in funcțiune in permanenta pompa de direcție. Ori­cum, acest aranjament nu este eficient din punct de vedere energetic. Datorita acestui fapt, ZF a dezvoltat sistemul de tip EHPS (Electro Hydraulic Power Steering) si blocul cu alimentare de la rețea. Sistemul electric al autovehiculu­lui pornește ultimul, având ca rezultat economisirea energiei cu până la 75%, in funcție de încărcare si de strategia de control. Bineînțeles, toate avantajele specifice casetei de direcție cremaliera- pinion si a celei de tip compact precum senzația, precizia si siguranța, rămân in­tacte. In plus fata de conservarea energiei, mai sunt si alte avantaje atunci când siste­mul de direcție funcționează indepen­dent de motorul cu combustie interna. Caseta de direcție rămâne funcționala chiar daca motorul se oprește. Sistemul de direcție hidraulic poate fi livrat unui producător exact la timp ca fiind un modul al sistemului complet funcțional, testat pe deplin.

 

Power Pack-ul ZF

 

Power Pack-ul Caseta de direcție ZF Power Pack-ul pe baza de electricitate a fost planificat ca un sistem modular. Se poate adapta la alte tipuri de aplicații, fi­ind o unitate autonoma. Datorită mai multor componente varia­bile, blocul cu alimentare de la rețea se poate adapta unei palete mai mari de cerințe. Exista mai multe modalități de reglaj al deplasării in concordanta cu strategiile de control. Integrate in dispozitivul de control, acestea traduc informațiile introduse in cantitatea exacta de presiune necesara. Informațiile ar putea sa includă direcția si viteza ve­hiculului, dar ar putea de asemenea sa se refere la circulația energiei către mo­torul electric sau la anumite informații specifice ale autovehiculului solicitate de către client. Rezervorul de fluid si bratele acestuia se adaptează la mon­tare verticala si orizontala, prin urmare permițând utilizarea flexibila a spațiului.

 

ZF Servotronic 2

Design și functionalitatea

Sistemul casetei de direcție cremaliera pinion sau, daca e necesar cel de tip compact, poate servi ca baza pentru Servotronic 2. In acest caz este utilizata o valva rotativa modificata de la sistemul casetei de direcție cremaliera-pinion. Prin introducerea electronicii moderne si a unui convertizor electro-hidraulic si prin modificarea valcei de direcție, Servotronic 2 poate opera ca funcție a vitezei instante a autovehicului in con­trast cu sistemele obișnuite de casete de direcție.O condiție necesara pentru utilizarea Servotronic 2 este reprezentata ori de un vitezometru electronic ori o unitate de control ABS corespunzătoare. Sem­nalele de viteza aparținând unuia dintre aceste doua dispozitive ajung la un dis­pozitiv de control electronic care poate fi ori o componentă separata ori poate fi integrat in sistemul electric al autove­hiculului. Microprocesorul din unitatea de control Servotronica analizează sem­nalele de viteza si le transforma in curent electric normal care activează converti- zorul electro-hidraulic. Convertizorul, atașat direct valvei, reglează reacția hidraulica la valva rotativa si prin urmare, cuplul necesar funcționarii casetei de direcție.Efortul cauzat de direcție este relaționat cu viteza autovehiculului, ceea ce înseamna ca este minim la viteze mici sau când autovehiculul staționează (in modul parcare). Din moment ce reacția hidraulica se schimba proporțional cu viteza autovehiculului, este necesar un efort mai mare atunci când viteza creste. In consecință, șoferul se bucura de senzația unei șosele mai bune la viteze mari, permițându-i să aibă preci­zie. Un alt avantaj al Servotronic 2 este acela ca presiunea fluidului si a debitu­lui nu se va micșora niciodată. Acestea pot fi mărite imediat in caz de urgenta atunci când corecții de direcție bruște si neașteptate pot deveni necesare. Aceste caracteristici se combina pentru a asigura o precizie extraordinara la nivel înalt, siguranța si ușurința la direcție.

 

Design

Designul este asemenea casetei de direcție hidraulice cremaliera-pinion. Valva rotativa, adaptata pentru a co­respunde cerințelor Servotronic 2, controlează fluidul presurizat nece­sar creșterii energetice. Componen­tele esențiale in designul valvei sunt reprezentate de rotorul valvei cu cel Putin sase caneluri de control pe suprafața acestuia, si o bucșa de valvă, conectata la pinion. Alezajul bucșei valvei conține caneluri axiale corespunzătoare.Centrarea (poziția neutra) a rotorului valvei se realizează in primul rând prin intermediul unei bare de torsiune, care conectează de asemenea rotorul valvei, pinionul si bucșa valvei. Sferele de ghidaj prismatic , dintre piesa centrala fixata in bucșa valvei si închiderea cu arc a pis­tonului cu reacție,întăresc efectul de centrare (similar barii de torsiune pentru centrare) si ajuta la determinarea reacției hidraulice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *